Tweeschijvenstelsel

De inkomstenbelasting werkt toe naar een tweeschijvenstelsel.  Daarnaast is er een sneller afbouw van de algemene heffingskorting, verlaging van de  arbeidskorting en de daling van de renteaftrek.

Verlaging van het eigenwoningforfait

Door de verlaging van het eigen woningforfait de komende jaren stijgt het netto inkomen

Afbouw Wet Hillen

Helaas moeten ook woningbezitters die de hypotheek afgebouwd hebben boeten. Het positieve saldo tussen de hypotheekrente e het eigen woningforfait wordt in 30 jaar afgebouwd naar nul.

NHG

  • Maximale leensom  100% van de marktwaarde van de woning
  • Maximaal 106% van de marktwaarde van de woning, mits het meerdere alleen maar gebruikt wordt voor energiebesparende voorzieningen
  • Bij een energiezuinige woning mag 9000 euro extra geleend worden mits het toetsinkomen minimaal 33.000 euro is
  • Onder voorwaarden mag er bij een nul-op-de-meter woning 25.000 euro meer geleend worden.
  • Borgtochtprovisie is 0,9% van de lening
  • De kostengrens wordt 290.000 euro