Heel veel jaren heeft de overheid geprobeerd om eigenwoningbezit te bevorderen. Sinds kabinet Rutte zijn er echter ook veranderingen gaande die het percentage eigenwoningbezitters tegenwerkt. Ik las een artikel uit het buitenland waarin de trend aangegeven werd van zakelijke opkopers die de markt aanwoningen voor een deel leegkopen en de woningen verhuren. Daarover wat gedachten.

Het is al een tijd gaande dat commerciële verhuur van woningen niet wordt geremd. Huren mogen redelijk vrij omhoog bijgesteld worden. De wegwas vrijgemaakt om vrij kapitaal te gebruiken om winst te maken via de verhuur. Het effect is dat die woningen die professionele verhuurders opkopen onttrokken worden aan het bestand voor eigenwoningbezit van u en ik. In genoemd artikel werd aangehaald dat het effect merkbaar was doordat huren hoger werden en er geen woningen meer te koop zijn. Ik lees in de pers dat ook in gebieden van Nederland dit het geval is. Feitelijk wordt de eerdere effort voor meer eigenwoningbezit weer teruggedraaid, de huren stijgen en de burger betaalt domweg meer voor hetzelfde. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Of is de vraag van de gewone burger domweg extreem gestegen. Daar heb ik geen cijfers van gevonden die dit onderbouwen.

Het CBS geeft tot 2017 cijfers over het percentage eigenwoningbezit. Gezien de krapte ben ik benieuwd naar de cijfers over 2018. In de cijfers tot 2017 zie ik nog geen grote verschuivingen. Het kan nog zijn dat er én een groei is naar de vraag naar woningen door particulieren én een groei van de vraag door investeerders.  Tot op heden moet dat nu gelijk op gaan. Het kapitaal moet dan winnen.

Door de grote vraag naar nieuwe woningen zijn de bouwkosten fors gestegen. Materiaal  en arbeid zijn duurder en qua prijs redelijk onberekenbaar. Onwikkelingsmaatschappijen hebben het lastig.

Kan iemand iets meer vertellen over het feit of er wel of geen verschuiving is in eigenwoningbezit. Zijn er harde cijfers over 2018? Ik ben benieuwd.