advocatuurGesubsidieerde rechtsbijstand
Ingangsdatum: 1 januari 2015
Wat verandert er?

  • De basisvergoeding die de advocaat  ontvangt voor de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand gaat omlaag.
  • De automatische jaarlijkse indexering voor de hoogte van de vergoedingen aan advocaten en die van de eigen bijdragen vervalt tijdelijk tot en met 2018.
  • De advocaat krijgt een lager uurtarief in ‘bewerkelijke zaken’. Het bedrag gaat omlaag van EUR 104 naar ongeveer EUR 70.
  • De forfaitaire vergoeding die de advocaat ontvangt voor bepaalde strafzaken gaat omlaag.
  • De financiële tegemoetkoming van EUR 18,74 voor administratieve kosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken vervalt

Overweeg eens een goede rechtsbijstandverzekering.