Er is weer eens wat ophef over hypotheken in Nederland. De IMF vindt er wat van net als de ECB, de regering, de AFM en “mijn buurman”.
Wat zijn de argumenten die ik kan vinden:

  1. De AFM vindt dat banken/geldverstrekkers niet voldoende geslaagd zijn om klanten aan te zetten om aflossingsvrije hypotheken af te gaan lossen.
  2. De instellingen denken dat tienduizenden consumenten zich nog niet voldoende voorbereid hebben op de afloop van hun aflossingsvrije hypotheek over 10 jaar. Op dat moment schijnt een groot contingent af te lopen.
  3. Zodra een aflossingsvrije hypotheek afloopt moet er iets gebeuren. Of de klant lost af of er wordt een herfinanciering geregeld.
  4. Een relatief groot gedeelte van de hypotheken in Nederland zijn echt aflossingsvrij.
  5. 6% van de leners heeft een aflossingsvrije hypotheek van meer dan 80% van de koopsom. Er wordt gesteld dat deze mensen mogelijk een herfinanciering en betaalbaarheidsprobleem (door mogelijk hogere rente) hebben
  6. IMF maakt zich zorgen over mensen met aflossingsvrije hypotheken die na 2031 aflopen. Ze verwachten een massale verkoop van woningen.
  7. ‘Inmiddels weten we uit de psychologie en de gedragseconomie dat mensen op basis van alleen informatie niet per se goede beslissingen nemen.’ “Om ze toch in beweging te krijgen, blijkt een zacht, soms ongemerkt duwtje in de juiste richting, een ‘nudge’, vaak effectief.”
  8. AFM geeft aan dat ze zich richt op groepen waarbij het risico het grootst is. Hoe groot de groepen zijn kon men niet aangeven.
  9. Het stabiliteit comité geeft aan mogelijke plotselinge verandering in het marktsentiment en rentewijziging tot problemen kan leiden bij sommige hypotheken.

Allereerst wat over bovenstaande punten. Wat vind ik daarvan?
Klanten uit de doelgroepen zouden nog niet voldoende voorbereid zijn op wat komen gaat. Toch kan de AFM niet aangeven hoe groot de groep is en wat de stand van zaken is.
Klanten uit de doelgroep hebben een probleem als ze moeten herfinancieren danwel de aftrekbaarheid van de rente afloopt. Is dat zo? Of is dit een aanname? Is die groep uitzonderlijk?
6% heeft een aflossingsvrije hypotheek van meer dan 80% van de koopsom. Mijn koopsom is als voorbeeld minder dan 25% van de huidge waarde van de woning. Hoe moet ik deze doelgroep lezen?
Punt 7 vind ik eng. Je verwacht van de adviesmarkt dat ze klantgericht, oprecht en integer is. Moet je dan zelfs een nudge toepassen. Het lijkt erop dat je integer wil zijn, als de klant maar doet wat jij wil.

Wat vind ik er echt van?
Ik werk en denk vanuit de klant. Met alle respect voor de IMF en alle anderen, maar die redden zich zelf, hebben een eigen agenda en komen dan ook voortdurend met wijzigingen waardoor de markt verstoord.
De markt heeft al heel veel gedaan. De renteaftrek is beperkt tot maximaal 30 jaar. Renteaftrek (nieuw recht) voor andere hypotheken dan die minimaal annuïtair in 30 jaar aflossen kan niet meer. De markt denkt en acteert langzaam aan al los van renteaftrek en zeer klant specifiek.
De eis van minimale looptijden bij spaarhypotheken en bankspaarhypotheken is losgelaten waardoor de schuld nu al afgelost kan worden (en men geen gebruik maakt van de echte winst)
Het is van alle tijden dat alleen de specifieke situatie van een klant kan bepalen of een aflossingsvrije hypotheek nu en in de toekomst passend is. Ik ben er niet voor om de klant anders te financieren sec omdat geldverstrekkers strengere kapitaaleisen krijgen, Europa meer Europees moet worden qua hypotheken of wat voor reden dan ook.
Ik ben er wel voor om periodiek met een klant aan tafel te zitten om te kijken hoe het gevoel en de plannen er nu en voor de toekomst uit zien. Tegelijk kun je op dat moment inspelen op de creatieve overheid, renteverwachtingen, het beleggingsrisico bij pensioenen en veel meer. Er kan weer een crisis ontstaan. En daarom wil ik nu  acteren vanuit de gedachte van de klant.

Of er echte problemen komen hangt ook af van regelgeving van diezelfde overheid. Zij geven grenzen aan en zij bepalen de fiscale regels. Niet de klanten. Zodra een klant nu moet herfinancieren en de klant heeft altijd goed betaald, dan gebeurt dat ook. Die ruimte moet er blijven.

Dat is iets van alle tijden. Ophef over aflossingsvrije hypotheken vind ik overdreven. Attenderen mag maar de klant bepaalt.
Reageer dus niet zomaar op een krantenartikel, blijf kritisch met betrekking tot je eigen geldzaken en zoek een medestander die je helpt om de gedachten op een rij te zetten.

Joop Lemmens

Bovenstaande is géén persoonlijk advies. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Advies is klantspecifiek en dan moet je meer van elkaar weten.
Hopelijk helpt het met nadenken over uw eigen financiën.