Vertaling van “The Seven stages of money maturity” van George Kinder
ISBN: 978-90-79249-10-7
uitgegeven door Uitgeverij Rozhanitsa, Kampen 2009

De beste samenvatting van een boek staat meestal op de achterkant van het boek. Ook hier. Ik geef hier echter mijn eigen versie weer.
Ik had zelf lang geleden via internet over George Kinder en zijn visies met betrekking tot Life Planning gelezen. Ik sprak een tijdje geleden Gabri Verbeek (inspiratieverzekerd.nl) over zijn werk. Terloops gaf hij aan dat hij geaccrediteerd is door George Kinder zelf en hij heeft zijn trainingen bij hem gevolgd. Gabri Verbeek geeft nu trainingen Life Planning aan zelfstandigen. Ik heb het vertaalde boek van Kinder bij Gabri gekocht en met interesse gelezen.

Life planning is niet hetzelfde als financiele planning. Life planning zijn de plannen die je gebruikt om tot een financieel (en praktisch) plan te komen.

Geld geeft mensen de mogelijkheid om plannen uit te werken. (je moet dan wel plannen hebben en doen wat je echt wil doen) Het gebrek aan geld is dan ook pijnlijk. Betekent geen geld nu dan ook geen uitwerking van plannen en wensen? Geld speelt een centrale rol. Laten we ons meeslepen door het constante gebrek aan geld en de ingebakken gedachte dat iets niet mogelijk is? Geven we een geldwaarde aan alles wat we wensen om lekker te kunnen leven? Of nemen we het leven weer in eigen hand en doen we wat we echt zelf willen en gaan het gewoon doen?

Iedereen heeft een eigen verleden met bijbehorende ervaringen. Naar aanleiding van de eerdere ervaringen heb je een beeld van de wereld om je heen. Dat beeld is gekleurd.  Als je uit een arm gezin komt kijk je anders tegen geld aan vergeleken met mensen uit een rijk gezin.
Als je in het verleden niet heb kunnen studeren, betekent dit dan dat je niet rijk kunt worden?

Je kunt pas echt iets voor jezelf betekenen zodra je je ontdoet van het aangeleerde beeld van de werkelijkheid. Ga dan na wat je echt zelf zou willen met je leven. En dan hebben we het nog steeds niet over geld. Maak met dat beeld plannen en maak ze waar. Soms met hard werken, met heel veel sparen of met studie. Als je dit goed doet bereik je jouw eigen leven zoals jij dat wil.
Vaag? Dat kan. Lees het boek.
George Kinder heeft zeven stadia waar je mee kunt werken om heel veel van je doelen te bereiken. En het is handig om gebruik te maken van een “Life Planner” als coach.

Het was een pittig boek.  Bij de eerste hoofdstukken is het wat lastig lezen vooral omdat de stof de zaak net even wat andere benadert.
De vermeldde praktijkvoorbeelden ondersteunen de theorie goed waardoor je begrijpt wat Kinder wil zeggen. Het boek is aan te raden.

Een tweetal praktische voorbeelden uit Nederland:

Joop Lemmens
13 november 2017