12 oktober 2017 heb ik deel kunnen nemen aan een bijeenkomst uit de collegetour van de VVCM. Deze keer was de bijeenkomst bij verhuurder Rochdale in Amsterdam. De ontvangst was op de 11e etage met mooi uitzicht over Amsterdam.

Aanwezig waren sprekers van Rochdale, Adexio (de incasso-tak), Nuon en een onafhankelijke creditmanager met ervaring binnen cross-border transacties.

Wat viel mij op?
Er is een duidelijk verschil in bedrijfsvoering tussen de niet-commerciële Rochdale en voorbeelden van commerciële instellingen zoals NUON en Adaxio. Bedrijven hebben verschillende doelstellingen en hebben dus ook verschillende ideeën met betrekking tot betalingsproblemen bij klanten.
Rochdale viel op doordat ze succes kon melden met betrekking tot haar ultieme doel om zoveel mogelijk alle klanten te laten wonen. Rochdale steekt veel tijd en aandacht aan vroeg-herkenning  van betalingsproblemen en oplossingen. Desnoods zetten ze een bewindvoerder of een budgetcoach in. Het aantal huisuitzettingen per jaar is fors gedaald. Rochdale werkt nauw samen met instanties als de gemeente Amsterdam.
Nuon heeft een ander soort opdracht van haar aandeelhouder. Signaleer een betalingsprobleem, neem contact op, bekijk óf er een oplossing is en stop zo nodig de samenwerking. Het klantenbestand van Nuon is erg groot en begeleiding van klanten moet dan ook efficiënt. Nuon werkt graag samen met bijvoorbeeld de grotere gemeenten in Nederland om achterstanden op te vangen en te verhelpen.
Adaxio werkt voor derden. Ook daar geldt dat er een uitzicht moet zijn op  een oplossing. Anders is het afgelopen met de samenwerking en wordt de hypotheek opgezegd. Dat klinkt hard maar is helder en logisch. Adaxio is vakkundig en gebruikt de mogelijkheden die ze heeft. De belangrijkste is dat zij vroeg actief wordt na het ontstaan van een achterstand.

Eratum.
De gemeenten blijven een cruciale en centrale rol spelen bij de behandeling van betalingsproblemen. Dat terwijl die te weinig geld krijgen van de Rijksoverheid en gemeenten niet zijn ingericht voor deze grote taak.
Om privacy reden is echte samenwerking bij potentiele betalingsproblemen nog niet mogelijk. Je kunt als bedrijf niet zomaar aan de gemeente doorgeven dat ergens achterstanden zijn ontstaan. Ik ben dan ook positief over het “convenant vroegsignalering schulden”. Ook dan blijft het probleem dat een gemeente niet over voldoende middelen beschikt voor de uitvoering. Het is denk ik wel een effectieve manier van samenwerking met alle respect voor elkaars doelstellingen.

Ook ik ben zeer benieuwd naar de mogelijkheden van AI. AI kun je nu al inzetten maar je moet het doen met de data die nu ontsloten zijn. Zelf zie ik de meeste toegevoegde waarde via trends en minder in de data zelf. “Veranderingen” in data zijn een signaal dat er wat aan zit te komen.

En nog veel meer. Creditmanagement is zeer interessant. Het was een mooie bijeenkomst.

Joop Lemmens