33 987 Voorstel van wet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken is aangenomen

De eerste kamer heeft  33 987 voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken, aangenomen.

Eenvoudig gezegd valt het vermogen dat  de partners afzonderlijk al bezaten bij het aangaan van de wettelijke gemeenschap niet binnen de gemeenschap. Plus nog wat andere regels.
Het lijk erop dat je vóórdat je gaat trouwen voortaan ook maar even langs de notaris moet gaan om vermogens goed vast te leggen.