“Optimaliseer uw credit management”
Debiteurenbeheer in de praktijk
Auteur: Robert Jan Blom

De titel van het boek zal tactisch gekozen zijn. “Credit management” is het moderne woord voor het oude “debiteurenbeheer”.  De nieuwe term is allesbehalve ingeburgerd.

Het boek komt van een auteur die veel meer boeken over dit onderwerp op zijn naam heeft staan. Daarnaast heeft hij belanghebbende posities bekleed in de branche en diepgaande onderzoeken gedaan binnen het vakgebied.

Dit boek is één van de goedkoopste en waarschijnlijk kleinste boeken van zijn hand.
Alle denkbare aspecten van credit management worden in dit boek aangetipt, stapsgewijs en in de juiste volgorde. Ik zie het boek zelf meer als index om jezelf daarna meer te verdiepen in één of meer van de onderwerpen die passend zijn.

Opvallend was onder andere de aangehaalde strijd tussen de afdeling verkoop en debiteurenbeheer. De belangen lijken een tegenstelling, die er eigenlijk niet is. Dat is in mijn visie de basis voor credit management 2.0. Alle energie die je in een interne belangenstrijd steekt is energie die je in klanten moet steken. Door debiteurenbeheer samen te laten werken met  verkoop ontstaat er synergie. Kennis wordt gedeeld. Je kunt mogelijkheden beter segmenteren en vangt problemen sneller af.

Wat ik goed vond was dat Blom ook aanhaalt dat het niet vanzelfsprekend is dat je krediet geeft aan een afnemer. En als je al krediet geeft dan is het logisch om ook rente te rekenen, ook al doet de rest van de markt dat niet. Blijf nadenken. Debiteurenkrediet kan een perfect instrument zijn in binnen een strategische samenwerking met een afnemer. Als je het vooraf maar inhoud aan geeft via overleg..

Het boek geeft het belang aan van data, voor zover ze beschikbaar zijn. Bigdata zijn her en der beschikbaar. Het boek geeft niet aan hoe je data moet gebruiken en interpreteren. Daar is het boek waarschijnlijk niet voor bedoelt.
Het boek leert je niet hoe je moet beslissen in een bepaalde situatie. Dat past ook niet binnen de contact van dit boek. In het boek staan feiten, geen vaardigheden.

Per saldo vind ik het een goed boek als je een inleiding zoekt binnen debiteurenbeheer.
Het krijgt een plaats in de kast, als naslagwerk.