De staatssecretaris komt met zijn brief van 8 februari 2017 terug op zijn toezeggingen met betrekking tot de tijdklemmen.
Hij neemt de maatregelen uit het amendement van Omtzigt/Ronnes over met een ingangsdatum van 1 april 2017. Zie ook OFM 2017.

Hij wil per 1 april 2017 de tijdklemmen voor de KEW, SEW en BEW geheel laten vervallen voor de 4 aangegeven gevallen.

  • Het fiscaal partnerschap van de belastingplichtige is geëindigd en de kapitaalverzekering door de financiële afwikkeling tot uitkering komt;
  • De belastingplichtige in de schuldhulpverlening zit (zoals bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening);
  • De belastingplichtige een eigen woning heeft vervreemd en hem op het moment direct na die vervreemding nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat (in tegenstelling tot hetgeen in het Besluit Vervallen tijdklemmen is bepaald, hoeft er geen sprake meer te zijn van een onderwaterstand); of
  • De minister heeft vastgesteld dat de belastingplichtige financiële problemen heeft en als gevolg daarvan de lasten met betrekking tot zijn eigen woning niet meer kan voldoen of die lasten waarschijnlijk binnen korte tijd niet meer zal kunnen voldoen.

De eis om met de vrijgekomen gelden zoveel mogelijk de eigenwoningschuld af te lossen blijft bestaan.
Brede Herwaarderingspolissen kennen nu andere regels maar hij wil per 1 april voor deze polissen ook de tijdklemmen laten vervallen. Hij wil verder bij een gehele afkoop van deze polissen geen afloseis meer stellen. Tevens wil hij de eis dat alle jaren premie is betaald aanpassen voor polissen die premievrij zijn gemaakt of geweest. Daar geldt dan dat minimaal 15 jaar premie betaald moet zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/vervallen-tijdklemmen-kapitaalverzekeringen

(aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is geen advies. Heeft u behoefte aan advies dan kunt u dat bij een financieel adviseur of de overheid vragen)
9-2-2017