De wijzigingen in de belastingen voor 2017 zijn nu (23-12-2016) nog niet defintief. Wat bijna zeker is:

Er mag in 2017 weer eenmalig worden geschonken tot 100.000 euro. Je mag de schenkingen ontvangen van iedereen en je moet het geld besteden aan de eigen woning. Over de exacte regels voor de schenking ga ik hier even niet in.

Wat wel belangrijk is om te weten:

•De schenking mag je spreiden over drie jaren.
“Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000 voor verkrijgers tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning.”
De optie om te spreiden zou passend kunnen zijn voor die mensen die bijvoorbeeld alleen maar binnen een boetevrij bedrag de hypotheek af willen lossen.
•Ook nu geldt dat je als niet ouder mag zijn dan 40 jaar, tenzij je een partner hebt die jonger is dan 40 jaar.
Dat houdt in dat je zelf het geld krijgt , omdat je partner zo jong is. Het is niet zo dat de partner het geld krijgt.
•Heb ja al eerder een schenking gehad vóór 2010 of in 2015, of in 2016, dan geldt overgangsrecht. Deze regel maakt het schenken zeer specifiek en moet je goed oppassen met wat je zegt.

Wil je met iemand overleggen die echt zou moeten weten van schenken? Ga dan naar de notaris. Dan kun je zo nodig alles ook schriftelijk goed vastleggen.