Het amandement is in de Kamer aangenomen (vergaderjaar 2016-2017, 34 553, nr 15). De tijdklemmen voor de BEW, SEW en KEW kunnen bijna vervallen nog voordat de minimale looptijden van 15 of 20 jaar zijn vervallen, mits met de gelden de Eigen Woning Schuld (gedeeltelijk) afgelost wordt. De kenners weten wat ik bedoel.
Er volgt nog een onderzoek naar de impact van de maatregel. Daarna kan het wet worden. De verwachting is dat dit per 1 februari 2017 is.

Waarom is dit goed?
Je hebt een aflossingsvrije hypotheek met daaraan gekoppeld een fiscaal gefaciliteerd opbouwproduct. Daarmee spaar je of beleg je belastingvrij om aan het einde de schuld af te lossen. Maar dat mag niet zomaar. Je moet minimaal 15 of 20 jaar sparen. Anders moet je alsnog belasting betalen over de winst die je gemaakt hebt met sparen. In 1 keer en progressief. Ook moet je premie per jaar binnen een bandbreedte liggen van 1:10 en je moet voldoende eigenwoningschuld hebben om af te lossen. Regels en nog een keer regels. Dan kan belemmerend werken. Zeker richting het einde van de looptijd. Volgend jaar er geldt er bijvoorbeeld weer een nieuwe en ruime schenkingsregel die wel zegt dat je de hypotheek af moet lossen. Die eerste regels kunnen je fiks dwars zitten.  Maar dat is volgend jaar min of meer over.

Of het voor jou persoonlijk voordeel heeft kan ik nu niet aangeven. Neem eens contact met een expert en neem het dan door. Het kan zeer interessant voor je zijn.