vervallen tijdklemmen

Vervallen tijdklemmen KEW BEW SEW en Brede Herwaarderingspolissen

De staatssecretaris komt met zijn brief van 8 februari 2017 terug op zijn toezeggingen met betrekking tot de tijdklemmen. Hij neemt de maatregelen uit het amendement van Omtzigt/Ronnes over met een ingangsdatum van 1 april 2017. Zie ook OFM 2017. Hij wil per 1 april 2017 de tijdklemmen voor de KEW, SEW en BEW geheel Lees meer overVervallen tijdklemmen KEW BEW SEW en Brede Herwaarderingspolissen[…]