Nog even. Dan mogen de tijdklemmen vervallen

Het amandement is in de Kamer aangenomen (vergaderjaar 2016-2017, 34 553, nr 15). De tijdklemmen voor de BEW, SEW en KEW kunnen bijna vervallen nog voordat de minimale looptijden van 15 of 20 jaar zijn vervallen, mits met de gelden de Eigen Woning Schuld (gedeeltelijk) afgelost wordt. De kenners weten wat ik bedoel. Er volgt Lees meer overNog even. Dan mogen de tijdklemmen vervallen[…]