Kinderalimentatie sinds 2015

De wijzigingen in de kindregelingen zijn van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dat geldt zowel voor de nieuwe als ook voor de bestaande kinderalimentatie. De recente uitspraken van de Rechtbank Den Haag verhogen de onduidelijkheid. De rechtbank neemt afstand van het standpunt van de Expertgroep Alimentatienormen van de Raad voor de Rechtspraak (de Lees meer overKinderalimentatie sinds 2015[…]