Inkomstenbelasting KEW SEW BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Het besluit van 17 december 2014, nummer BLKB2014/2168M wijzigt het besluit van 6 december 2014, nummer BLKB2014/1763M. Er was al een afkoopmogelijkheid voor een verzekering op basis van KEW, SEW en BEW bij Beëindiging fiscaal partnerschap Restschuld bij verkoop van de eigen woning met aflossing van de eigenwoningschuld Schulphulpverlening Met dit laatste besluit gaat deze Lees meer overInkomstenbelasting KEW SEW BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3[…]