Vergoeding advocaten gaat omlaag

Gesubsidieerde rechtsbijstand Ingangsdatum: 1 januari 2015 Wat verandert er? De basisvergoeding die de advocaat  ontvangt voor de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand gaat omlaag. De automatische jaarlijkse indexering voor de hoogte van de vergoedingen aan advocaten en die van de eigen bijdragen vervalt tijdelijk tot en met 2018. De advocaat krijgt een lager uurtarief in ‘bewerkelijke zaken’. Lees meer overVergoeding advocaten gaat omlaag[…]

Kamerverhuurder betaalt bemiddelingskosten

Er is een wetsvoorstel ingediend dat bij kamerverhuur eventuele bemiddelingskosten beter regelt. Straks betaalt de verhuurder de bemiddelingskosten wanneer een bemiddelaar zowel voor huurder als de verhuurder optreedt. Nu kunnen die kosten nog in rekening worden gebracht bij zowel de verhuurder als de kamerhuurder. Deze regeling gaat voor zowel particuliere als professionele verhuurder van kamers Lees meer overKamerverhuurder betaalt bemiddelingskosten[…]