Betalingsproblemen vermijden en verhelpen

12 oktober 2017 heb ik deel kunnen nemen aan een bijeenkomst uit de collegetour van de VVCM. Deze keer was de bijeenkomst bij verhuurder Rochdale in Amsterdam. De ontvangst was op de 11e etage met mooi uitzicht over Amsterdam. Aanwezig waren sprekers van Rochdale, Adexio (de incasso-tak), Nuon en een onafhankelijke creditmanager met ervaring binnen Lees meer overBetalingsproblemen vermijden en verhelpen[…]

Concept regeling woninghypotheken 2018

De internetconsultatie voor de nieuwe regeling voor woninghypotheken in 2018 is gepubliceerd. Er zijn een aantal wijzigingen voorgesteld: • De woonlasttabellen worden aangepast conform het voorstel van het NIBUD • Bij tweeverdieners kun je straks bij de berekening van de maximale maandlast uitgaan van 100% het hoogste inkomen plus 70% van het laagste inkomen (is Lees meer overConcept regeling woninghypotheken 2018[…]

33 987 Omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen

33 987 Voorstel van wet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken is aangenomen De eerste kamer heeft  33 987 voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van Lees meer over33 987 Omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen[…]

vervallen tijdklemmen

Vervallen tijdklemmen KEW BEW SEW en Brede Herwaarderingspolissen

De staatssecretaris komt met zijn brief van 8 februari 2017 terug op zijn toezeggingen met betrekking tot de tijdklemmen. Hij neemt de maatregelen uit het amendement van Omtzigt/Ronnes over met een ingangsdatum van 1 april 2017. Zie ook OFM 2017. Hij wil per 1 april 2017 de tijdklemmen voor de KEW, SEW en BEW geheel Lees meer overVervallen tijdklemmen KEW BEW SEW en Brede Herwaarderingspolissen[…]

Nog even. Dan mogen de tijdklemmen vervallen

Het amandement is in de Kamer aangenomen (vergaderjaar 2016-2017, 34 553, nr 15). De tijdklemmen voor de BEW, SEW en KEW kunnen bijna vervallen nog voordat de minimale looptijden van 15 of 20 jaar zijn vervallen, mits met de gelden de Eigen Woning Schuld (gedeeltelijk) afgelost wordt. De kenners weten wat ik bedoel. Er volgt Lees meer overNog even. Dan mogen de tijdklemmen vervallen[…]

Inkomstenbelasting KEW SEW BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Het besluit van 17 december 2014, nummer BLKB2014/2168M wijzigt het besluit van 6 december 2014, nummer BLKB2014/1763M. Er was al een afkoopmogelijkheid voor een verzekering op basis van KEW, SEW en BEW bij Beëindiging fiscaal partnerschap Restschuld bij verkoop van de eigen woning met aflossing van de eigenwoningschuld Schulphulpverlening Met dit laatste besluit gaat deze Lees meer overInkomstenbelasting KEW SEW BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3[…]

Schenkingsrecht en nieuwbouw

De tijdelijke regeling voor een verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro bij aankoop of verbouwing van een woning, danwel verlaging van de hypotheekschuld loopt einde 2014 af. Het kabinet heeft de regels bekend gemaakt bij nieuwbouw. Tot wanneer kan men nog gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. In het kort:     De aankoop moet zijn gedaan Lees meer overSchenkingsrecht en nieuwbouw[…]

Flexibilisering arbeidsmarkt

Tweede kamer 33 818 nummer 3 (korte samenvatting) De overheid vindt dat de arbeidsmarkt gebaat is met een meer flexibele inzet van arbeiders. Werkgevers moeten hun bestand aan werknemers meer af kunnen stemmen op de conjunctuur, orderportefeuille en andere zaken. Daarom past de overheid een aantal regels aan Ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden gaat voortaan via Lees meer overFlexibilisering arbeidsmarkt[…]

Wet Werk en Zekerheid, werkloosheid

Tussen juli 2015 en januari 2016 worden de nieuwe regels voor de WW binnen Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. De voorwaarden voor de WW-uitkering (in het kort) Recht op een WW-uitkering als: Er minimaal 5 arbeidsuren verloren gaan van het gemiddelde per week of de helft van de arbeidsuren als de werknemer gemiddeld minder dan Lees meer overWet Werk en Zekerheid, werkloosheid[…]

Kindregelingen

Met ingang van 2015 heeft de overheid verschillende kindregelingen aangepast. De overheid heeft deze wijzigingen overzichtelijk voor u samengevat in een website die u via deze link kunt bereiken. De regelingen zijn vereenvoudigd en samengevoegd. Neem ze voor uzelf vooral door en bepaal wat een en ander voor u netto gaat betekenen.