jooplemmens.nl

Over geld en andere zaken.

Categorie

wetten en regelingen

Betalingsproblemen vermijden en verhelpen

12 oktober 2017 heb ik deel kunnen nemen aan een bijeenkomst uit de collegetour van de VVCM. Deze keer was de bijeenkomst bij verhuurder Rochdale in Amsterdam. De ontvangst was op de 11e etage met mooi uitzicht over Amsterdam. Aanwezig… Lees verder →

Concept regeling woninghypotheken 2018

De internetconsultatie voor de nieuwe regeling voor woninghypotheken in 2018 is gepubliceerd. Er zijn een aantal wijzigingen voorgesteld: • De woonlasttabellen worden aangepast conform het voorstel van het NIBUD • Bij tweeverdieners kun je straks bij de berekening van de… Lees verder →

33 987 Omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen

33 987 Voorstel van wet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken is aangenomen De eerste kamer heeft  33 987 voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1… Lees verder →

Vervallen tijdklemmen KEW BEW SEW en Brede Herwaarderingspolissen

De staatssecretaris komt met zijn brief van 8 februari 2017 terug op zijn toezeggingen met betrekking tot de tijdklemmen. Hij neemt de maatregelen uit het amendement van Omtzigt/Ronnes over met een ingangsdatum van 1 april 2017. Zie ook OFM 2017…. Lees verder →

Nog even. Dan mogen de tijdklemmen vervallen

Het amandement is in de Kamer aangenomen (vergaderjaar 2016-2017, 34 553, nr 15). De tijdklemmen voor de BEW, SEW en KEW kunnen bijna vervallen nog voordat de minimale looptijden van 15 of 20 jaar zijn vervallen, mits met de gelden… Lees verder →

Inkomstenbelasting KEW SEW BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Het besluit van 17 december 2014, nummer BLKB2014/2168M wijzigt het besluit van 6 december 2014, nummer BLKB2014/1763M. Er was al een afkoopmogelijkheid voor een verzekering op basis van KEW, SEW en BEW bij Beëindiging fiscaal partnerschap Restschuld bij verkoop van… Lees verder →

Schenkingsrecht en nieuwbouw

De tijdelijke regeling voor een verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro bij aankoop of verbouwing van een woning, danwel verlaging van de hypotheekschuld loopt einde 2014 af. Het kabinet heeft de regels bekend gemaakt bij nieuwbouw. Tot wanneer kan men nog… Lees verder →

Flexibilisering arbeidsmarkt

Tweede kamer 33 818 nummer 3 (korte samenvatting) De overheid vindt dat de arbeidsmarkt gebaat is met een meer flexibele inzet van arbeiders. Werkgevers moeten hun bestand aan werknemers meer af kunnen stemmen op de conjunctuur, orderportefeuille en andere zaken…. Lees verder →

Wet Werk en Zekerheid, werkloosheid

Tussen juli 2015 en januari 2016 worden de nieuwe regels voor de WW binnen Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. De voorwaarden voor de WW-uitkering (in het kort) Recht op een WW-uitkering als: Er minimaal 5 arbeidsuren verloren gaan van het… Lees verder →

Kindregelingen

Met ingang van 2015 heeft de overheid verschillende kindregelingen aangepast. De overheid heeft deze wijzigingen overzichtelijk voor u samengevat in een website die u via deze link kunt bereiken. De regelingen zijn vereenvoudigd en samengevoegd. Neem ze voor uzelf vooral… Lees verder →

© 2019 jooplemmens.nl — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑