jooplemmens.nl

Over geld en andere zaken.

Categorie

Geen categorie

Wat u moet weten van de woningmarkt.

Als u op het punt staat om beslissingen te nemen over uw eerste of nieuwe woning, of over uw hypotheek, dan moet u rekening houden met heel veel zaken. Negeer die niet omdat u mogelijk de kans heeft om in… Lees verder →

De wijzigingen binnen belastingen en NHG

Tweeschijvenstelsel De inkomstenbelasting werkt toe naar een tweeschijvenstelsel.  Daarnaast is er een sneller afbouw van de algemene heffingskorting, verlaging van de  arbeidskorting en de daling van de renteaftrek. Verlaging van het eigenwoningforfait Door de verlaging van het eigen woningforfait de… Lees verder →

Hypotheken. Kun u nog volgen wat er allemaal gebeurt?

Er is al heel veel veranderd met betrekking tot hypotheken. Kunt u het nog volgen?  Met ingang van 2001 had u nog maar 30 jaar renteaftrek.  Met ingang van 2013 mocht u voor nieuwe hypotheken alleen nog maar minimaal annuïtair aflossen, als… Lees verder →

Eigenwoningbezit

Heel veel jaren heeft de overheid geprobeerd om eigenwoningbezit te bevorderen. Sinds kabinet Rutte zijn er echter ook veranderingen gaande die het percentage eigenwoningbezitters tegenwerkt. Ik las een artikel uit het buitenland waarin de trend aangegeven werd van zakelijke opkopers… Lees verder →

Hypotheekrenteverwachting

Hypotheekrenteverwachting november 2018. kort stabiel. Lang stabiel.

Losse persoonlijke aantekeningen over belastingen 2018

Schenkbelasting bij het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden na 1 januari 2018 Er is geen schenkbelasting verschuldigd bij een verdeling van meer dan 50% van het gezamenlijke vermogen bij huwelijk of samenlevingscontract. Het is nog niet zo dat per definitie… Lees verder →

Hoe ga je om met tegenwerpingen binnen verkoop

Salesforce is naar mijn mening een meester in verkoop, op een prettige en effectieve wijze. Een bijdrage. Click For More Information Via Salesforce

Geld met een merkje

Naast de euro, de dollar en andere valuta komen er weer meer andere betaalmiddelen. Voorwaardelijk geld met een merkje, waar de overheid en een bank niets mee te maken hebben. [ted id=1795 lang=nl]  

Beveiligd: Aantekeningen Wft Schade zakelijk – privé

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Kinderalimentatie sinds 2015

De wijzigingen in de kindregelingen zijn van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dat geldt zowel voor de nieuwe als ook voor de bestaande kinderalimentatie. De recente uitspraken van de Rechtbank Den Haag verhogen de onduidelijkheid. De rechtbank neemt… Lees verder →

© 2019 jooplemmens.nl — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑